Każde szkolenie powinno posiadać swój własny program, dostosowany do wymagań stawianych przez specyfikę branży. Szkolenie IATF 16949:2016 nie odbiega od tych standardów, choć samo w sobie ma ono specyficzny przebieg.

Zaczynamy od dyskusji!

Każde szkolenie IATF 16949:2016 rozpoczyna się dyskusją. W zasadzie to ona tworzy klimat spotkania, będąc oparciem nie tylko dla zagadnień teoretycznych, ale również dla wielu kwestii praktycznych. W pierwszym dniu szkolenia (zwykle składa się ono z dwóch dni) uczestnicy są wprowadzani w specyfikę nowego standardu, zapoznając się tym samym z nowelizacją przepisów i ewentualnymi poprawkami. Istotą tego etapu szkolenia jest poznanie struktury normy IATF 16949:2016 i – tym samym – jej lepsze zrozumienie.

Przechodzimy do praktyki

Szkolenie IATF 16949:2016 to również działania operacyjne, czyli mówiąc prościej – element praktyczny. Dzięki swej wyjątkowej strukturze, nowa norma jest stosunkowo łatwa w implementacji, głównie dzięki jej podziałowi na określone sfery:

– Przywództwo – określa metody wprowadzenia nowych standardów, z uwzględnieniem niechęci części pracowników do wdrażania zmian. Sfera ta nie ma charakteru restrykcyjnego, lecz ma na celu przezwyciężenie pewnych trudności we wdrażaniu systemu.

– Planowanie i wsparcie – przez tą sferę rozumiemy wszystkie czynności, w ramach których planujemy sposób wdrożenia systemu i jednocześnie dbamy o zapewnienie odpowiednich ku temu narzędzi.

– Działania operacyjne – jest to sfera, która opiera się przede wszystkim na praktycznym wprowadzeniu normy na konkretnych przykładach. Jest to najciekawszy a zarazem najistotniejszy etap całego szkolenia.

Ocena wdrożeń i podsumowanie

Końcowym etapem każdego szkolenia IATF 16949:2016, jest ocena wdrożonych rozwiązań. Dokonuje się jej na podstawie zmian, jakie zaszły w wyniku jej hipotetycznego wdrożenia w określonych realiach. Uczestnicy szkolenia, którzy brali w nim aktywny udział, staną się w swoich przedsiębiorstwach autentycznymi liderami w kwestii wprowadzania nowych regulacji.

Share.

About Author

Leave A Reply