Każda kancelaria prawna ma szeroki wachlarz usług, jedną z dziedzin są odszkodowania, dzięki którym klienci mogą odzyskać niesłusznie zabrane pieniądze bądź otrzymać odszkodowanie na przykład z tytułu uszczerbku na zdrowiu z winy lekarza. Mowa tutaj zarówno o szkodach majątkowych jak i szkodach osobistych. W przypadku każdej sprawy o odszkodowanie kancelaria może występować w sądzie w imieniu klienta, pełnoprawnie go reprezentując, a tym samy w jego imieniu występować o rekompensatę finansową z tytułu naprawienia szkody jaka została mu wyrządzona. Dobra kancelaria prawna zawsze działa na korzyść klienta, reprezentując go na przykład w kwestii odszkodowania z tytułu wypadku, bezprawnego zwolnienia z pracy lub błędów medycznych popełnionych przez lekarzy.

W jaki sposób kancelaria reprezentuje klienta?

Kiedy już wystąpi szkoda na kliencie z tytułu uszczerbku na zdrowiu bądź zwolnienia bezpodstawnego pracy, kancelaria www.krp-ks.pl do której zgłasza się klient na początku reprezentuje go wyłącznie względem ubezpieczyciela sprawcy wyrządzonej szkody. W pierwszej kolejności do ubezpieczyciela sprawcy czynu podlegającego odszkodowaniu kierowane jest stosowne pismo opisujące całą sprawę od strony prawnej, z wyjaśnieniem, iż jeżeli klient nie otrzyma wskazanej rekompensaty, sprawia trafi do sądu. Kancelaria odszkodowawcza robi wszystko, aby móc sprawę załatwić polubownie, sprawa w sądzie jest zawsze ostatecznością. W sytuacji kiedy kancelaria w imieniu klienta nie może dogadać się z drugą stroną sporu, sprawa jest kierowana do odpowiedniego sądu.

Jakie mamy rodzaje odszkodowań?

Zastanówmy się jakie mamy w prawie polskim rodzaje odszkodowań, z tytułu których można ubiegać się o rekompensatę finansową u ubezpieczyciela sprawcy wyrządzonej krzywdy. O jakie odszkodowania Elbląg można ubiegać się za pośrednictwem kancelarii odszkodowawczej i jakie kroki należy poczynić, aby móc takie świadczenie finansowe otrzymać.

Odszkodowania z tytułu niewykonania umowy

Do najpopularniejszych rekompensat finansowych należą odszkodowania z tytułu niewykonania umowy. Kiedy dwie strony podpisują umowę prawną, deklarują swoimi podpisami jej wykonanie co do punktu. W sytuacji, gdy jedna ze stron nie wywiąże się z umowy bądź wykona to niedbale, druga strona ma prawo ubiegać się o stosowne odszkodowanie. Właśnie w takiej sytuacji prawnik w imieniu klienta występuje o wypłacenie rekompensaty czy w tym przypadku kary umownej za niespełnienie jest wszystkich warunków. Tutaj prawo cywilne jasno określa zasady, dlatego sprawa o odszkodowanie zwykle jest prosta i podlega rozwiązaniu na korzyść klienta.

Odszkodowania z tytułu błędów medycznych

Każda osoba poszkodowana w jakiś sposób przez lekarzy, ma prawo ubiegać się o odszkodowania z tytułu błędów medycznych, mowa tutaj o sytuacjach kiedy leczenie pacjenta zostało wykonane niedbale lub nieprawidłowo, w wyniku czego pacjent został trwale okaleczony. Sprawy sądowe o odszkodowania z tytułu błędów medycznych nie są łatwe, jeżeli jednak wina wyraźnie stoi po stronie szpitala bądź konkretnego lekarza, klient ma pełne prawo ubiegać się o stosowną rekompensatę finansową u ubezpieczyciela sprawcy, będącą zadośćuczynieniem za wyrządzone szkody oraz dodatkowym środkiem na niezbędną rehabilitację umożliwiającą powrót do pełni zdrowia.

Nie wszystkie odszkodowania ujęliśmy w powyższym artykule, kancelaria odszkodowawcza zajmuje się także odszkodowaniami od pracodawcy, odszkodowaniami OC oraz odszkodowaniami od Skarbu Państwa. Za każdym razem kiedy ktoś zostanie bezprawnie pokrzywdzony, kancelaria odszkodowawcza służy swoją pomocą, stojąc na straży prawa i broniąc najsłabszych obywateli.

Share.

Jeden komentarz

  1. Kiedyś korzystałam z usług kancelarii adwokackiej na śląsku. Super się sprawdzili. Dostałam najwyższe możliwe odszkodowanie. Zespół z którym współpracowałam, by wygrać sprawę jest naprawdę dobrze wyszkolony i mają świetną obsługę prawną.

Leave A Reply