11 czerwca 2019 roku w siedzibie Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie odbyło się spotkanie sygnatariuszy Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Zaproszenie do udziału w spotkaniu przyjęli m.in. Matthew Baldwin – Europejski Koordynator ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Zastępca Dyrektora Generalnego DG MOVE Komisji Europejskiej, Konrad Romik – Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Antonio Avenoso – Dyrektor Wykonawczy European Transport Safety Council i Vincent Leroy z European Road Safety Charter Team.

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest największą na świecie platformą współpracy instytucji unijnych z partnerami z krajów członkowskich – zauważa Antonio Avenoso, dyrektor Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu.

Karta została uruchomiona przez Komisję Europejską w styczniu 2004 roku i zaadresowana do władz lokalnych i regionalnych, przedsiębiorstw przemysłowych i transportowych, instytucji naukowych i edukacyjnych, stowarzyszeń, towarzystw ubezpieczeniowych, organizacji reprezentujących użytkowników dróg i itp., którym bliska jest idea konsekwentnego ograniczania zagrożeń występujących w ruchu drogowym. Do chwili obecnej Europejską Kartę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego podpisało ponad 4000 różnych podmiotów, a w gronie sygnatariuszy znalazły się m.in. największe koncerny motoryzacyjne i petrochemiczne, międzynarodowe komisje ds. transportu i wyścigów motorowych, instytucje naukowe oraz media. Obok podmiotów o zasięgu międzynarodowym Kartę podpisały także szkoły i przedszkola z miast i miejscowości z różnych krajów członkowskich oraz organizacje pozarządowe działające na poziomie lokalnym.

– Podpisując Europejską Kartę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jej sygnatariusze deklarują, że będą wspierać Komisję Europejską w realizacji celów przyjętych w kolejnych unijnych programach bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez realizację własnych programów prewencyjnych – tłumaczy Matthew Baldwin, Europejski Koordynator ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

W Polsce po raz pierwszy uroczyste podpisanie Europejskiej Karty BRD odbyło się w kwietniu 2004 roku, tuż przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. Od tego czasu Kartę podpisały 138 organizacje z naszego kraju, w tym Instytut Transportu Samochodowego w 2009 roku.

Możliwości działania organizacji pozarządowych, ich kreatywność i bezpośredni kontakt z ludźmi, to w Polsce niewykorzystany potencjał. W ostatnich latach, mimo podejmowanych wysiłków, zagrożenie na polskich drogach spadało za wolno. Być może jest to także efekt braku umiejętności budowy szerokiej koalicji wokół narodowego programu bezpieczeństwa ruchu drogowego i pominięcia w tych planach organizacji pozarządowych. Mam nadzieję, że spotkanie w Instytucie będzie potężnym impulsem do zmiany tego podejścia – podkreśla Ilona Buttler z Instytutu Transportu Samochodowego.

A zmiana potrzebna jest od zaraz. Pomimo, że liczba wypadków drogowych maleje, to straty z ich tytułu rosną i tylko w 2018 roku wyniosły ok. 3 proc. PKB, co z praktyce oznacza dziesiątki miliardów złotych. Te straty zmniejszają organizacje pozarządowe, które odgrywają kluczową rolę w ograniczaniu wpływu wypadków drogowych na całym świecie (wg Światowej Organizacji Zdrowia średnio co 24 sekundy dochodzi do śmiertelnego zdarzenia drogowego. Tylko w Europie ginie na drogach średnio 9,3 na 100 tys. mieszkańców).

 

– Wraz z władzami rządowymi uczestniczą w tworzeniu wielu projektów i programów, które są dostosowane do rzeczywistych potrzeb w zakresie bezpieczeństwa drogowego. Z racji tego, że są bliższe społeczeństwu, reagują szybciej na jego oczekiwania w zakresie poprawy bezpieczeństwa, niż administracja lokalna, regionalna lub krajowa, które niejednokrotnie są związane ograniczeniami administracyjnymi. Działając w skali globalnej mogą realizować działania lokalnie – przekonuje prof. Marcin Ślęzak, dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego.

Za: ITS

Share.

About Author

Leave A Reply