Prezydent Andrzej Duda podpisał Ustawę o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej. Jej celem jest ograniczenie oszustw dokonywanych m.in. przy pomocy wiadomości SMS i fałszywych połączeń telefonicznych. Nowe przepisy nakładają też dodatkowe obowiązki na operatorów telekomunikacyjnych.

Ustawa podpisana przez prezydenta 2 sierpnia 2023 r. w precyzyjny sposób definiuje oszustwa, do których dochodzi przy użyciu różnych kanałów komunikacji elektronicznej. Są to np. spoofing, czyli fałszywe połączenia telefoniczne, podszywające się pod instytucje publiczne lub banki i smishing – wiadomości SMS zawierające niebezpieczne linki służące kradzieży danych. Przepisy penalizują też fałszowanie numeru, z którego inicjowane jest połączenie oraz sztuczne generowanie wielogodzinnych, głuchych telefonów. W zwalczaniu nadużyć uczestniczyć mają Państwowy Instytut Badawczy NASK, Urząd Komunikacji Elektronicznej i operatorzy telekomunikacyjni.

Powstaną oficjalne wykazy nazw i numerów

Do obowiązków NASK należeć będzie monitorowanie przypadków smishingu (również w oparciu o zgłoszenia obywateli) i przekazywanie operatorom wzorców niebezpiecznych wiadomości. Instytut utworzy także rejestr nazw własnych i ich skrótów, zastrzeżonych dla instytucji publicznych prowadzących komunikację elektroniczną. Będzie on uzupełnieniem prowadzonego przez UKE wykazu integratorów usług SMS, w którym znajdą się wiarygodne instytucje zajmujące się wysyłką wiadomości tekstowych. Ten sam urząd poprowadzi też rejestr numerów służących wyłącznie do odbierania połączeń głosowych. Zostaną do niego wpisane m.in. jednostki publiczne, ubezpieczyciele, banki i operatorzy telekomunikacyjni.
– Bardzo dobrze, że ustawodawca zajął się smishingiem i spoofingiem, bo te przestępstwa cybernetyczne są popełniane nie tylko przez domorosłych oszustów, ale także obce służby. Mamy nadzieję, że obowiązek monitorowania smishingu przełoży się na jeszcze szybsze reagowanie na ataki. Przestępcy często podszywają się pod podmioty publiczne, wykorzystując ich nazwę, ale zapisaną w inny sposób, czasami z błędem lub przestawiając znaki. Stworzenie wykazu nazw do blokowania jest dobrym mechanizmem umożliwiającym wykrycie i zatrzymanie fałszywych SMS-ów na wczesnym etapie. Sami w SMSAPI od wielu lat dbamy o bezpieczeństwo odbiorców i stale rozwijamy system, który wyłapuje próby podszycia się pod firmy lub podmioty publiczne – czy to w nazwie nadawcy SMS czy samej treści wiadomości. Firmom korzystającym z naszych usług masowych wysyłek SMS oferujemy także szereg mechanizmów chroniących przed różnego typu zagrożeniami czy próbami włamania – komentuje Wojciech Kaczmarek, Dyrektor Zarządzający SMSAPI.
Przepisy Ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej nałożą też nowe obowiązki na operatorów telekomunikacyjnych. Będą oni musieli automatycznie blokować treści smishingowe, a zasada ta ma dotyczyć nie tylko wiadomości zgodnych z wzorcami NASK, lecz także SMS-ów wykrytych przez samego operatora. Telekomy zostaną też zobligowane do blokowania połączeń głosowych, które podszywają się pod numery zapisane w rejestrze UKE.

Kara więzienia za fałszywe wiadomości

W myśl nowego prawa, oszustwa dokonywane przy użyciu kanałów komunikacji elektronicznej mają być zagrożone wysokimi karami. W skrajnych przypadkach za smishing, spoofing i inne nadużycia trafić będzie można do więzienia na okres od 3 miesięcy do nawet 5 lat. Ustawodawca przewidział też możliwość nałożenia przez Prezesa UKE kar finansowych, których wysokość może wynieść do 3 proc. przychodu uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym.

Ustawa o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej wejdzie w życie w terminie 30 dni od daty jej ogłoszenia. Operatorzy będą musieli wdrożyć przewidziane w niej rozwiązania w terminie od 6 do 12 miesięcy.

Share.

Leave A Reply