Audi wraz z partnerem – Business Link Poland – rozpoczęło program Audi Digital Innovation. Kluczowym wydarzeniem organizowanym w jego ramach, jest konkurs Digital Customer Experience, skierowany do przedstawicieli polskich firm i startup’ów, które dysponują pomysłami lub rozwiązaniami możliwymi do wdrożenia we współpracy z marką Audi. Celem projektu jest wyszukiwanie i wspieranie innowacyjnych polskich rozwiązań z obszaru digital, które mogą poprawić doświadczenia konsumenta na wszystkich jego punktach styku z marką.

Digital Customer Experience, czyli rozwój i polepszanie doświadczeń konsumenta z marką, jest dla Audi jednym z najważniejszych obszarów rozwoju.

„Digital Customer Experience to suma doświadczeń, jakie konsument ma z marką we wszystkich możliwych kanałach kontaktu i punktach styku, z wykorzystaniem techniki oraz internetu, przez cały okres trwania jego relacji z marką. Rozwój techniki wpływa na zmiany w oczekiwaniach konsumentów i właśnie technika może dać na nie najlepszą odpowiedź. Audi wychodząc naprzeciw nowym wyzwaniom tworzy program dla nowoczesnych rozwiązań z obszaru digital, które mają na celu poprawę relacji marki z konsumentami” – mówi o programie Wojciech Usak, dyrektor marketingu Audi.

Najważniejsze obszary Digital Customer Experience, w których Audi we współpracy z Business Link Poland będzie szukać innowacyjnych rozwiązań, to: Real-time Customer Service – szybsza i lepiej dopasowana do oczekiwań obsługa klientów, Digital Customer Care – dodatkowa opieka nad klientem z wykorzystaniem możliwości internetu, User Experience – rozwiązania polepszające doświadczenia konsumenta z produktem i usługą oraz rozwiązania z obszaru komunikacji umożliwiające dialog z konsumentem i dające marce świadomość jego potrzeb.

Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie projekty, których całkowity koszt wdrożenia to 500 000 zł netto, a projekt nie był i nie będzie w całym okresie trwania konkursu przedmiotem wdrożenia, ani nie był prezentowany w innych konkursach. Zwycięskie rozwiązanie ma szansę na wdrożenia projektu we współpracy z marką Audi.

Program Audi Digital Innovation realizowany przy współpracy z Business Link Poland wystartował 5 grudnia 2016 roku. Zgłoszenia zbierane będą do 4 stycznia 2017 roku. W pierwszym etapie konkursu Kapituła Konkursowa wybierze maksymalnie pięć zgłoszonych projektów z najwyższymi ocenami od wszystkich jej członków. One zostaną zaproszone do drugiego etapu konkursu. Finał drugiego etapu konkursu odbędzie się w dniu 9 lutego 2017 r. podczas wydarzenia pt. Business Mixer. Wtedy finaliści będą mieć możliwość 3-minutowej prezentacji przed członkami Kapituły Konkursu, która wybierze zwycięzcę.

 

Źródło:Audi

Share.

Leave A Reply